ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

Tabs group καταχώρησης

Επικοινωνία

Γαστρεντερολόγος - Gastroenterologist

Αγίας Ζώνης 36, 1ος όροφος, Λεμεσός, Κύπρος
357 25346345
357 99615959
marxen@cytanet.com.cy