ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΟΪΖΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΤΔ - ANTONIS LOIZOU AND ASSOCIATES LTD

Tabs group καταχώρησης

Επικοινωνία

Chartered Surveyors
Εκτιμητές ακινήτων και Διαχειριστές έργων ανάπτυξης,
Εκτιμήσεις ακινήτων, Αναλύσεις επενδύσεων και παροχή συμβουλών σε επενδυτές,
Διεύθυνση έργων ανάπτυξης, Διαχειρίσεις και πωλήσεις,
Μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας ανάπτυξης ακινήτων.

Property Evaluation\Property Consulting\Investment Analysis
Project Management\Estate Management\Estate Agency
Fensibility & Viability Studies for Property Development

Γρηγόρη Αυξεντίου 8, 6023, Λάρνακα, Κύπρος
8, Gr. Afxentiou Str., 6023, Larnaca, Cyprus
35724657067
35724625712
larnaca@aloizou.com.cy