ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΟΪΖΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΤΔ - ANTONIS LOIZOU AND ASSOCIATES LTD

Tabs group καταχώρησης

Επικοινωνία

Chartered Surveyors
Εκτιμητές ακινήτων και Διαχειριστές έργων ανάπτυξης,
Εκτιμήσεις ακινήτων, Αναλύσεις επενδύσεων και παροχή συμβουλών σε επενδυτές,
Διεύθυνση έργων ανάπτυξης, Διαχειρίσεις και πωλήσεις,
Μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας ανάπτυξης ακινήτων.

Property Evaluation\Property Consulting\Investment Analysis
Project Management\Estate Management\Estate Agency
Fensibility & Viability Studies for Property Development

Λεωφόρος Κέννεντυ 68Α, Λευκωσία, Κύπρος
68A, Kennedy Avenue 1076, Nicosia
35722424853
35722477600
35722477601
35722428681
ala-HQ@aloizou.com.cy
Nicosia@aloizou.com.cy